Kalveren biest geven met biestfles

Voedingsschema biest voor kalveren

De eerste 24 uur zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de weerstand van het pasgeboren kalf. Binnen een uur na de geboorte moeten kalveren een flinke hoeveelheid eerste biest krijgen. Hieronder het Sprayfo advies voor biestvoeding in de eerste 3 dagen.


Binnen een uur na de geboorte

De eerste biestvoeding is bepalend voor de weerstand van het kalf in de eerste weken. Daarmee is het misschien wel de belangrijkste voeding in het leven van het dier. In het eerste uur na de geboorte is de opnamecapaciteit van antistoffen bij het kalf het hoogst. Daarna neemt deze met het uur af. Bij de eerste voeding draait alles om snelheid, kwaliteit, hoeveelheid en temperatuur. Sprayfo adviseert:

  • 4 liter biest binnen 1 uur na de geboorte
  • de kwaliteit van de biest moet gecontroleerd zijn op dichtheid van antistoffen (biestmeter) en zuiverheid (optisch)  
  • biesttemperatuur van 40 graden, zo dicht mogelijk bij de lichaamstemperatuur van het kalf. 

Binnen 24 uur 

Na een goede eerste voeding kan het kalf er even tegen. De tweede voeding geeft je minimaal 12 uur na de eerste voeding. Als het kalf in het eerste uur 4 liter heeft gedronken, is circa 2 liter biest als 2e voeding voldoende. Forceer kalveren niet met het geven van de tweede voeding: 4 tot 6 liter op de eerste dag is genoeg. Vanaf de tweede voeding kun je mengbiest van gezonde koeien gebruiken.

Dag 2 en 3

Geef het kalf op de tweede en derde dag 2 maal 3 liter biest of transitiemelk (de melk na de eerste biest die u nog niet aan de fabriek mag leveren). Doe dit bij voorkeur met de speenemmer met de speen op een hoogte van 70 cm. Met name de eerste dagen heeft het zuigen van het kalf een positief effect op het verteren van de melk, de slokdarmsleufreflex en de enzymenproductie (door de extra speekselaanmaak). 
Ook deze melk moet rond de 40 graden zijn. Belangrijk is dus ook dat het kalf deze melk snel opdrinkt en dat er niet urenlang een plas koude melk in de emmer blijft staan. 

Goede biest, lage sterfte

Wilt u zeker weten of uw kalveren voldoende biest krijgen van de juiste kwaliteit? Vraag het Hans Wansink of aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies