Met gezonde kalveren loopt het vanzelf

Voeding, hygiëne en klimaat:
de pijlers voor een probleemloze opfok

Experts: kalversterfte kan veel lager


De kalversterfte in Nederland ligt volgens de meest recente cijfers van I&R en Rendac op 8,2% voor kalveren tot 3 dagen en 10,8% voor kalveren vanaf 3 dagen tot een jaar. De sterfte ligt hiermee nog ver boven de streefcijfers die volgens onderzoeken haalbaar zijn. Neemt u de juiste maatregelen?

Het sterftecijfer van 8,2% geldt voor niet-geoormerkte kalveren, jonger dan drie dagen. Hieronder vallen verworpen vruchten, doodgeboren dieren en kalveren die zijn overleden voordat ze geoormerkt zijn. De 10,8% sterfte geldt voor geoormerkte kalveren vanaf 3 dagen.

Experts: minder dan 5% kalversterfte is haalbaar 

Hoge kalversterfte blijft een bestaand probleem, ondanks de voortdurende ontwikkeling en innovaties in kalveropfok. De meest voorkomende oorzaken van sterfte zijn bacteriële diarree, virale diarree en aandoeningen aan de luchtwegen. Talrijke onderzoeken tonen aan dat voor veel bedrijven een forse verbetering mogelijk moet zijn. Experts stellen dat minder dan 5% kalversterfte na 24 uur een haalbaar streefcijfer is.

Vroege biestgift en hygiënemanagement

Veruit de belangrijkste maatregel om kalversterfte te voorkomen, is een vroege en adequate biestgift. Alleen zo maak je het kalf weerbaar tegen ziektes. Een kalf heeft direct na geboorte, binnen 1 uur, 4 liter biest van gecontroleerde kwaliteit nodig.

Optimaal biestmanagement

Wie kalversterfte structureel wil verlagen moet vooral veel aandacht besteden aan preventieve maatregelen. Een goed en consequent hygiënemanagement draagt sterk bij aan een duurzaam hoog niveau van kalveropfok.  

Kalverhuisvesting luistert nauw

Succesvolle kalveropfok begint met een schoon en fris ingestrooide afkalfstal. Na de geboorte moet de navel worden ontsmet en is het sterk aan te raden om de kalveren minimaal 14 dagen individueel te huisvesten in gereinigde en ontsmette iglo’s of eenlingboxen. Daarna gaan de kalveren naar groepshokken.  Het beste is om met een all in –all out systeem te werken, al is dat bij kleinere aantallen niet altijd mogelijk. 

Een goed binnenklimaat is essentieel, vooral voor het voorkomen van problemen met de luchtwegen. Luchtcirculatie moet worden vermeden; de kalveren moeten windstil en beschut kunnen liggen om hun warmte vast te kunnen houden. Tegelijkertijd moet er voldoende ventilatie zijn om schadelijke gassen af te voeren. 

Gezondheidsrisico's op uw bedrijf?

Neemt de juiste maatregelen om kalverziektes op uw bedrijf te voorkomen?
Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over ziekepreventie 

Preventie kalverziektes

Is de ventilatie in uw kalverstal adequaat? Kan de hygiëne nog beter? Is de weerstand van uw kalveren op orde? Bespreek uw aanpak van ziektepreventie met Wim Twisk of een Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies