Sprayfo: for future productivity

Een goede start van het jonge dier is essentieel voor de latere productie. En daarmee voor het rendement van het melkveebedrijf.  Goede voeding en verzorging in de eerste levensfase van het kalf is cruciaal voor de latere gezondheid, productiviteit en duurzaamheid. De uitkomsten van ons doorlopend praktijkonderzoek en de uitstekende opfokresultaten van onze klanten, bewijzen dat keer op keer.

 

De groei van kalveren in de eerste 8 weken is bepalend voor het benutten van het volledig genetische melkproductiepotentieel. De juiste voeding in de startfase activeert onder meer de ontwikkeling van de uiercellen (parenchymcellen) die later zorgen voor de melkproductie. Ná deze 8 weken kunnen we de cellen en andere fysieke kenmerken die de latere productie beïnvloeden niet meer activeren; deze kans doet zich dus maar één keer in het leven voor.

Excellente voeding, uitgekiende schema's, complete opfokbegeleiding.  

Met excellente kalvermelk, uitgekiende voerschema's en advies en begeleiding bij alle aspecten van de opfok legt Sprayfo een sterke basis voor de toekomstige productiviteit van kalveren. Vandaar onze slogan “For future productivity”. Een belofte die besloten ligt in de goede start van het pasgeboren dier.

Een goede start draagt bij aan:

  • Optimale groei en gezondheid
  • Een duurzame bedrijfsvoering
  • Maximaal rendement

Een goede start maakt het verschil. Een goede start is pure winst!

Wij delen opfokkennis 

Onze brede, diepgaande en praktische kennis over de beste start van het jonge dier willen we delen en verspreiden. Daarmee streven wij wereldwijd naar het professionaliseren van de kalveropfok en het zeker stellen van een gezonde, duurzame, toekomstige melkveehouderij.
Samen met u komen we tot de beste start. Alleen de beste start leidt tot de beste prestaties. Een leven lang. 

Wij ontlenen kennis aan en werken mee in het LifeStart platform.

Het Sprayfo LifeStart programma 

Lees ook de volgende artikelen uit de praktijk: 

1000 liter melk extra in de eerste lactatie? 

Het groeivermogen van kalveren in de eerste 6 weken is enorm

Groei in de eerste weken is cruciaal in de kalveropfok