Kalveren biest geven met biestfles

Kalveren biest geven met de speen werkt het beste

Pasgeboren kalveren hebben snel na de geboorte een grote hoeveelheid biest van hoge kwaliteit nodig. Minder bekend is dat de manier van biest verstrekken veel verschil kan uitmaken voor de weerstandsopbouw van het kalf. Onderzoek toont aan dat biest geven met de speen het beste werkt.

Kalveren worden geboren zonder afweer tegen ziektes. Biest van de moederkoe is essentieel voor het opbouwen van de zogeheten passieve immuniteit voor bescherming tijdens de eerste levensweken. Soms is de biest van een andere koe beter voor het kalf.
De mate van immuniteit wordt afgelezen aan het gehalte IgG (immuunglobine type G) in het bloed van het kalf. Is het IgG te laag, dan is er bij de overdracht van immuunstoffen via de biest iets niet goed gegaan. Dit heet Failure of Passive Transfer (FPT). Mogelijke oorzaken van FPT zijn een vertraagde biestopname, te lage kwaliteit biest of onvoldoende biest.

Onderzoek relatie biestvoeding en immuniteit bij kalveren

In 2007 heeft het National Animal Health Monitor System in de Verenigde Staten uitgebreid onderzoek gedaan naar het percentage kalveren in de leeftijd van 1 tot 7 dagen met voldoende antistoffen in hun bloedbaan (publicatie J.A. Beam e.a. in 2009). Daarbij is ook onderzocht welke invloed de manier van biest verstrekken heeft op de opbouw van antistoffen.
Voor dit onderzoek zijn 1816 bloedmonsters geanalyseerd van kalveren van 394 bedrijven verdeeld over 17 staten. De monsters waren van gezonde kalveren die de eerste dagen biest hadden gekregen.

Ruim 19% van de kalveren had ondanks biestvoeding een te lage IgG-waarde.Dit lijkt een redelijk resultaat. In dit onderzoek zijn echter alleen kalveren getest die volgens de boer voldoende biest hadden gehad en gezond waren. Toch had een op de vijf een tekort aan antistoffen.

Meer biest, betere immuniteit

Het onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen de hoeveelheid verstrekte biest en het gehalte antistoffen bij de kalveren: 69% van de kalveren had binnen 4 uur na de geboorte minder dan 3,8 liter biest gekregen. Het aandeel met een te laag IgG in deze groep was 18,6%. 31% van de kalveren kreeg binnen 4 uur meer dan 3,8 liter biest. In deze groep lag het aandeel met een te laag IgG op 3,6%.

Conclusie: door een grotere hoeveelheid biest neemt het aantal kalveren met te weinig weerstand af met 27%. Meer biest betekent dus meer weerstand.


Kalveren handmatig biest geven verhoogt immuniteit

Een tweede belangrijke uitkomst was dat handmatig biest verstrekken beter werkt dan het kalf bij de koe laten drinken. Van de onderzochte kalveren dronk een kwart bij de koe. Van deze groep had 26% een te lage IgG waarde. Binnen de groep kalveren die handmatig werd gevoerd had 17% een te lage immuniteit.

Speen voor kalveren de beste oplossing

Tot slot is gekeken naar de manier van handmatig verstrekken van biest. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kalveren (82%) biest krijgen met de speen en dat deze manier van biest geven het beste werkt. Het percentage kalveren met een te lage afweer ligt in deze groep op 16%, beduidend lager dan bijvoorbeeld bij sondevoeding. Reden voor de betere resultaten met de speen (fles/emmer/) is waarschijnlijk de speekselvorming tijdens het zuigen. Door zuigen en speeksel wordt het verteringssysteem geactiveerd en worden de antistoffen beter opgenomen.

Protocol 1e biest

Sprayfo adviseert om zo snel mogelijk na de geboorte minimaal 4 liter biest te geven, liefst al binnen een uur. Dit is de beste manier om kalveren te voorzien van een gezonde dosis antistoffen en daarmee te zorgen voor een goede start.

Bekijk het volledige biestprotocol voor de 1e dag en voeding in de eerste 3 dagen het artikel 'Voedingsschema biest voor kalveren' .

Vragen over biestmanagement?

Wilt u meer weten over effectief biestmanagement? Neem dan direct contact op met de Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Ik wil meer weten over biest

Goede biest, lage sterfte

De eerste biestvoeding kan niet genoeg aandacht krijgen. Wilt
u zeker weten of uw kalveren voldoende biest krijgen van de juiste kwaliteit?
Vraag het aan Hans Wansink of aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies