•  

    Buurmans kalf

    Opfok in de praktijk bij uw collega's

Kalveren scherp in het vizier op melkveebedrijf Van Gosliga

Bij de maatschap Van Gosliga in het Friese Schettens vind je kalveren niet in een hokje achteraf maar juist op de looproute van huis naar stal. Alice van Gosliga: ” Iedere keer dat je er langs komt, kijk je automatisch even in de hokken. Zo ben je er eerder bij als er wat aan de hand is.”

Het bedrijf van de maatschap Van Gosliga is de afgelopen jaren fors gegroeid. Vanaf de weg gezien is het rode dak van de karakteristieke boerderij nauwelijks meer te zien achter de grote ligboxenstallen en lange rijen balen. Toch zit in dit oudste gebouw nog steeds de basis van het bedrijf. Waar eens de stallen en hooivakken waren, worden nu de jongste kalveren opgefokt.
De maatschap bestaat uit de broers Jan en Freerk en diens vrouw Alice. Het bedrijf telt 280 melkkoeien en 200 stuks jongvee. In 2003 is een nieuwe stal gebouwd en werd ook de huisvesting van de kalveren aangepakt. De kalveren stonden al in de oorspronkelijke boerderij, maar waren nog gehuisvest in kleine hokjes.

Kalverdrinkautomaat met 2 drinkstations

Met de groei van het bedrijf was het nodig om ook kalveropfok en de daarbij behorende arbeidsbehoefte onder de loep te nemen. De jongste kalveren kwamen in groepshokken op stro en worden sindsdien gevoerd met een Urban kalverdrinkautomaat met 2 drinkstations. Zo kunnen de kalveren die aan de melk zijn in 2 groepen worden verdeeld: van 0 tot 4 weken en van 4 tot 9 weken. “Om de kleintjes in bescherming te nemen tegen de grotere kalveren”, legt Alice uit.

Na 2 dagen biest naar het groepshok

De kalveren gaan na 2 dagen biest naar het groepshok en dat bevalt prima. Alice: “Ze snappen snel hoe het werkt. Als je ze te lang in een eenlingbox laat, worden ze te afwachtend.” De stierkalveren en vaarskalveren die niet worden aangehouden, komen na 2 dagen ook in een groepshok tot het tijdstip van afvoer. Ook hier staat een kalverdrinkautomaat. “Eén van onze beste investeringen”, zegt Alice over de kalverdrinkautomaten. Met de groei van het bedrijf is een goede arbeidsefficiëntie van groot belang. Evenals structuur. “Voor bijna alle werkzaamheden hebben we een vaste tijd en indeling. Dat geldt ook voor het voeren van de kalveren. Dat doet Jan onder melken. Al is het niet zo dat de andere twee ‘niets’ met de kalveren hebben. ‘Wij kunnen het zo overnemen.”

Kalveren elke 4 weken doorschuiven

In beide automaten wordt Sprayfo Vitesse gevoerd. De curves voor de opbouw en afbouw van de hoeveelheid zijn ingesteld door opfokspecialist Jan Klasen van Sloten. “Het bevalt goed en zolang het goed is, moet je het zo laten. Maar als er iets mis is, kunnen we altijd een beroep op Jan doen”, vertelt Alice.
De kalveren worden iedere vier weken een hok opgeschoven. Na 3 maanden gaan ze bij de automaat vandaan naar de flexhal. Dit is een boogstal met een heerlijk fris klimaat. Daar blijven de kalveren tot een leeftijd van 6 maanden op stro. Vanaf 7 maanden komen ze op de roosters in de schuur en worden ze iedere maand een groep doorgeschoven. Vanaf 9 of 10 maanden komen ze in de jongveestal, waar ze nog steeds in groepen worden gehouden. Vanaf 15 maanden komen ze in de groep waar een stier tussen de vaarzen loopt.

Uitbreiding

Ondertussen is de maatschap al weer bezig met nieuwe bouwplannen. De tekeningen voor een uitbreiding van de jongveestal en de ligboxenstal zijn al gemaakt. De jongste kalveren houden echter hun plek onder het karakteristieke rode pannendak, de basis van het bedrijf.

Meer weten?

Neem direct contact op met de Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Contact met de opfokspecialist in mijn regio

Preventie kalverziektes

Is de ventilatie in uw kalverstal adequaat? Kan de hygiëne nog beter? Is de weerstand van uw kalveren op orde? Bespreek uw aanpak van ziektepreventie met Wim Twisk of een Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies