Gert Jan van der Haar: ‘Kalveropfok moet gewoon goed’

De familie Van der Haar uit Den Velde, vlak bij de Duitse grens, laat niets aan het toeval over bij de kalveropfok. De eerste maanden van een kalf zijn immers cruciaal voor de ontwikkeling tot melkkoe. “Achteraf moet je jezelf niet de schuld kunnen geven dat het beter had gekund.”

Gert Jan van der Haar is Sprayfo-klant van het allereerste uur. Samen met zijn zonen René en Gerjan heeft hij een melkveebedrijf met 140 melkkoeien en 140 stuks jongvee. De gemiddelde melkproductie is circa 10.000 liter per koe. Het bedrijf zit ruim in het jongvee, omdat ook fokstiertjes worden aangehouden en tweejarige vaarzen als fokvee worden verkocht.

Vaste inzender NRM

Van der Haar is een vaste inzender op de NRM en is ook op andere keuringen van de partij. “Uitgebalanceerde koeien”, zo omschrijft Gert Jan hun fokdoel. “Goede uiers en benen met behoud van gehaltes.” De stierenkeuze is belangrijk om goede keuringskoeien te krijgen, maar zeker zo belangrijk is de verzorging, zeggen hij stellig. “Boeren kijken naar de afstamming, maar vooral naar het dier dat er staat. Het gaat erom wat je ziet.”

3 dagen biest

Die verzorging begint al meteen bij de geboorte. De kalfjes worden, nadat ze zijn schoongelikt door de koe, meteen uit de afkalfstal gehaald en in een eenlingbox geplaatst. Gemiddeld krijgen ze binnen 2 uur de eerste biest. Deze biestverstrekking gaat 3 dagen door, waarbij ze 3 liter biest per keer krijgen. Veelal in 2 keer, maar kleinere kalfjes krijgen de biest in meerdere porties per dag om overvoering te voorkomen. Na de biest krijgen ze één maal alleen maar water gevoerd. “We denken dat daarmee de overgang naar de Sprayfo Excellent beter is; je spoelt eerst de maag schoon”, legt Gert Jan van der Haar uit.

4 kalveren per groep

De kalveren blijven 2 tot 3 weken in de eenlingbox, afhankelijk van het aantal kalveren dat tegelijkertijd naar het groepshok kan worden overgezet. Het streven is om 4 kalveren per groep te houden; dat is gemakkelijker met het voeren met de emmer. In de eenlingboxen krijgen de kalveren de Sprayfo Excellent in een speenemmer, waarbij ze iedere keer dezelfde emmer krijgen. Dat wordt in de praktijk gebracht door zowel de emmers als de hokjes te nummeren.

Kalveren drinken uit de emmer

Voordat ze naar het groepshok gaan, leren de kalveren uit een emmer te drinken. Voor de ontwikkeling van de pens krijgen ze vanaf het begin ook kalverbrok en luzerne bijgevoerd.

Na ruim 2 maanden wordt het voeren van Sprayfo afgebouwd, zodat de dieren op een leeftijd van 3 maanden volledig van de melk af zijn. In de afbouwperiode nemen de kalveren ongeveer 3 kg brok per dag op. Op de leeftijd van circa 4 maanden worden ze verplaatst naar de roosterstal met ligboxen. De hoeveelheid brok gaat hier terug naar 2,5 kilo per dag en de kalveren gaan over op het rantsoen van het melkvee.

Ontwikkeling nauwlettend volgen

Het voeren van de kalveren is het werk van Margriet Nijenhuis, de partner van Gert Jan. Zij houdt niet alleen het voerschema goed bij, maar heeft de hele ontwikkeling van de kalveren in de computer staan. Van ieder kalf is bekend hoe de geboorte is verlopen en of er tijdens de opfok nog bijzonderheden zijn geweest. Die gegevens kunnen later van pas komen, als een koe bijvoorbeeld gezondheidsproblemen krijgt. “We hadden laatst een koe die moest worden afgevoerd vanwege longproblemen. In de administratie van Margriet zagen we dat het dier als kalf al eens een longontsteking had gehad. Zo zie je weer dat de eerste maanden cruciaal zijn voor de ontwikkeling tot melkkoe.”

Benut het volledige groeivermogen van uw kalveren!

Het effect van groei van het kalf in de eerst 8 weken op de latere melkproductie is bewezen. Maar hoe benut u het groeivermogen van uw kalveren optimaal? Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over optimale groei

Haal het optimum uit kalvermelk

Hoe kunt u zonder problemen intensief kalvermelk voeren? En wat bereikt u daarmee? Vraag Mark Kleine of de Sprayfo opfokspecialist in uw regio naar het beste voerschema voor uw bedrijf. 

Direct advies