•  

    Buurmans kalf

    Opfok in de praktijk bij uw collega's

Kalveropfok bij melkveebedrijf Van Iersel: kalveren 10 weken in iglo

Soms moet je de bedrijfsvoering helemaal omgooien voor een beter resultaat. Dat was het geval op het melkveebedrijf van John en Miriam van Iersel in Nederweert, Limburg. Met de nieuwbouw voor het melkvee werd meteen ook de huisvesting en voeding van de kalveren rigoureus aangepakt. De ziektedruk is nu minimaal.

Als je langs het bedrijf van Van Iersel rijdt, vallen twee dingen meteen op: een lange rij witte iglo’s en een lange openfrontstal. In de 100 meter lange openfrontstal staat het jongvee vanaf 10 weken. De eerste 10 weken brengen de kalveren door in een iglo. Die 50 iglo’s staan in twee rijen tegenover elkaar.
Voorheen waren de kalveren gehuisvest in eenlingboxen en groepshokken in een ruimte die qua ventilatie te wensen over liet. Ze werden ze gevoerd met volle melk van de koeien. “Het liep niet’’, vertelt medewerker Herbert de Leeuw. We hadden veel diarree onder de dieren en de uitval was hoog. Ondertussen groeide het bedrijf en kwamen er steeds meer kalveren. Dan kun je geen trammelant gebruiken.”

Geen kalverdrinkautomaat

Inmiddels telt het bedrijf 300 melkkoeien en circa 300 stuks jongvee. Bedrijven van deze omvang kiezen vaak voor drinkautomaat voor de kalveren om arbeid te besparen.
De Leeuw oriënteerde zich op systemen voor automatisch voeren, maar raakte niet overtuigd. Het bedrijf Van Iersel koos daarom voor individuele huisvesting in iglo’s. Niet voor 1 of 2 weken, maar voor maximaal 10 weken. “Meer werk dan groepshuisvesting met drinkautomaat”, erkent De Leeuw. “Maar de controle is veel beter. Als een kalf niet vreet en drinkt, zie je dat meteen.” Het uitvalspercentage ligt nu dik onder de 10%.”

Nieuw voerplan voor de kalveren

Met de huisvesting in de iglo werd meteen ook de voeding aangepakt. Geen volle melk meer, maar Sprayfo Excellent. “Je moet het goed doen of niet”, legt De Leeuw de keuze uit. Met begeleiding van Erik Heber van Isidorus en opfokspecialist Hans Wansink van Sloten BV werd een voerplan gemaakt. Daarbij koos de melkveehouder voor minimaal 9 weken melk voeren. 

Naast de kalvermelk krijgen de kalveren iedere dag vers water en hooi en mueslimix in de combifeeder.

Minimale ziektedruk

De Leeuw is prima te spreken over de resultaten. “Het ritme zit er nu in en het loopt prima. We hebben nu geen trammelant meer met zieke kalveren en hebben daardoor ook minder antibioticum nodig. Het voordeel van de iglo’s is dat de ziektedruk minimaal is.” Die minimale ziektedruk wordt ook bereikt omdat er geen ‘vreemd volk’ bij de kalveren komt. De stierkalveren worden meteen na de geboorte apart gehouden en komen niet in de iglo. De veekoopman en vervoerder komen zo niet in aanraking met de vaarskalveren.

Wasknijper per biestgift

Het bedrijf van Van Iersel werk met 4 vaste krachten. Herbert de Leeuw of
één van zijn collega’s maken iedere ochtend en avond met een melkmenger Sprayfo Excellent aan en rijden daarmee langs de iglo’s. ’s Ochtends vergt dat inclusief schoonmaken en stro strooien een uur tijd, ’s avonds kost het voeren een half uur.
De jongste kalveren krijgen de eerste 6 voedingen biest. De medewerkers van Van Iersel hebben een eigen communicatiesysteem ingevoerd om te zorgen dat ieder kalf voldoende biest krijgt. Als een pasgeboren kalf in een iglo wordt gelegd, hangen er zes blauwe wasknijpers aan de rand. Iedere keer als het kalf biest krijgt, wordt er een knijper afgehaald. Als de knijpers op zijn, mag het kalf aan de Sprayfo.

Meer werkplezier

Als de kalveren ongeveer 10 weken zijn, worden ze in een groep van minimaal 5 verplaatst naar een strohok in de jongveestal. Hier blijven ze constant als groep bij elkaar, ook als ze worden doorgeschoven. Zo blijven de koppels uniform en vallen ‘buitenbeentjes’ en achterblijvers snel op. De Leeuw is prima te spreken over de rigoureuze ommezwaai in de huisvesting en voeding van de kalveren. Het systeem zorgt niet alleen voor gezondere kalveren, maar daardoor ook voor meer werkplezier.

Benut het volledige groeivermogen van uw kalveren!

Het effect van groei van het kalf in de eerst 8 weken op de latere melkproductie is bewezen. Maar hoe benut u het groeivermogen van uw kalveren optimaal? Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over optimale groei

Wat levert extra groei op voor u?

Welke winst kunt u behalen met extra groei van uw kalveren in de eerste 8 weken? Bereken het binnen enkele minuten met de Sprayfo Profit Calculator. 

Bereken uw winst