Goed voeren na de eerste biest

Meteen na de eerste biest moet het kalf actieve weerstand gaan opbouwen. Goede vervolgvoeding is daarom erg belangrijk. In de praktijk wordt de voeding op dag 2 en 3 nogal eens ondergewaardeerd.

In  de eerste week zie je de meeste verschillen tussen kalveren op verschillende bedrijven. Dit is met name het gevolg van grote verschillen in aanpak na de eerste biest. Enkele jaren geleden werd er in de eerste week beperkt gevoerd om geen problemen met diarree te krijgen. Beperkte voeding geeft minder mest en daarmee een  beeld van minder problemen. Gevolg is echter dat kalveren niet genoeg energie krijgen voor onderhoud en groei.

Meteen gericht voeren op groei

Na de eerste biest moet de vertering op gang komen en moet het kalf zelf weerstand gaan opbouwen. Hiervoor is voeding essentieel. Voor onderhoud heeft een kalf op dag 2 een equivalent van 500 gram melkpoeder nodig, wat gelijk staat aan 4 liter transitiemelk.

Voor het sterk worden van het maagdarmkanaal is groei nodig. Groei van het kalf kun je doorvertalen naar ontwikkeling van alle organen, waaronder het verteringssysteem en het immuunsysteem. Dus moeten we in die eerste dagen gericht voeren op groei.

Bij voorkeur 3 maal 2 liter melk van de 2e melking

Na biestverstrekking volgens protocol is een goed uitgevoerde vervolgvoeding belangrijk. Het meest simpel is bij voorkeur 3 x 2 liter melk per dag geven. Het gaat dan om melk van de tweede melking van de koe, warm en uiteraard in een schone speenemmer. 

Melk van de tweede melking is nog steeds rijker aan vet en eiwit dan gewone melk, en bevat immuunglobulinen. Deze immuunglobulinen worden niet meer opgenomen in de bloedbaan, maar ruimen schadelijke bacterien op in de darm en versterken de darmwand. Daarmee worden veroorzakers van diarree aangepakt. Veel melkveehouders voeren kalveren met diarree per dag nog  0,5 tot 1 liter biest bij. Dit is een oude en vertrouwde oplossing die prima werkt.

De meeste Holstein koekalveren wegen bij geboorte rond de 40 kg. Bij kruislingen of andere rassen kan dit aanzienlijk minder zijn. Pas de hoeveelheid melk per voeding aan op het lagere geboortegewicht.

Kalf groeit in week 1 alleen van melk

In de eerste week kan het kalf alleen groeien van melk. Mest van kalveren die alleen melk krijgen is wat dunner en geler dat wanneer er krachtvoer wordt gegeven.  Voer je 2 x 3 liter, dan krijgt het kalf voldoende. De mest is hierbij vaak iets dunner, maar wel egaal qua consistentie. Dit is geen diarree, maar normaal voor een kalf van een paar dagen oud.

Tijdens de eerste 3-5 dagen is het bijvoeren van krachtvoer niet nodig. Start hiermee na de eerste week. Ruwvoer geven is in deze fase nog helemaal niet aan de orde. Begin daar pas mee na 2 weken. Water bijgeven is wel belangrijk: start hiermee op dag 3.

Vragen over voeding na de biest?

Wilt u meer weten over optimale voeding na de eerste biest? Vraag het Hans Wansink of de Sprayfo opfokspecialist in uw regio!

Direct advies