Met gezonde kalveren loopt het vanzelf

Voeding, hygiëne en klimaat:
de pijlers voor een probleemloze opfok

Goed en genoeg water van levensbelang voor kalveren

Water is het belangrijkste voedingsmiddel voor jonge kalveren. Als een kalf vanaf de start van de krachtvoeropname geen of te weinig water krijgt, daalt de voeropname en daarmee de groei aanzienlijk. Dit blijkt onder meer uit onderzoek op ons proefbedrijf.

Het lichaam bestaat voor meer dan 80% uit water. Water speelt een rol in alle belangrijke fysiologische processen. Voor jonge dieren is de wateropname extra belangrijk. Ze hebben per kilo levend gewicht meer water nodig dan oudere dieren. De dagelijkse behoefte aan water van een kalf is ruim 10% van het lichaamsgewicht. Voor de ontwikkeling van nieuw weefsel heeft een kalf 1 liter water nodig en voor de productie van urine minimaal 1 liter. Normaal verliest een kalf via de mest 0,5 tot 0,8 liter vocht per dag. Bij diarree kan dit verlies oplopen tot 2 à 3 liter.

Kalf groeit beter met voldoende water

In de periode dat de kalveren kalvermelk krijgen is de opname van hooi en krachtvoer hoger als water onbeperkt beschikbaar is. Dit blijkt uit onderzoek. Vrije waterverstrekking leidt bovendien tot een betere ontwikkeling van de pens. Op het proefbedrijf van Trouw Nutrition heeft Sprayfo ook zelf onderzoek gedaan naar het effect van vrij water verstrekken onder 2 vergelijkbare groepen kalveren.

Dit onderzoek laat zien dat een tekort aan water leidt tot onnodige groeivertraging (zie tabel). Het is daarom belangrijk dat een kalf altijd voldoende schoon en fris water kan drinken. De kalveren moeten het water gemakkelijk kunnen vinden en opnemen, terwijl de wateropname simpel te controleren moet zijn.

 

Groep 1

onbeperkt vers water

Groep 2

geen extra water

Geboortegewicht (kg) 39,8 39,7
Gewicht op 10 weken (kg) 87,4 76,1

Voeropname

Sprayfo geel (kg)

krachtvoer (kg)

 

40,7

52,1 (+60%)

 

40,1

32,6

Gemiddelde daggroei (gr) 0-10 wk 680 (+31%) 520

Liever geen bronwater

De kwaliteit van het water is minstens zo belangrijk als de hoeveelheid. Een slechte waterkwaliteit is negatief voor de groei en de gezondheid van de kalveren. Ook is de werking van medicijnen en preparaten die via water worden verstrekt minder goed bij een slechte kwaliteit van het water. Daarnaast is de kans op verstopte leidingen en ontregelde drinkautomaten groter.  

In de melkveehouderij wordt ook wel bronwater gebruikt in plaats van leidingwater. Bronwater is echter niet altijd van goede en constante kwaliteit. Melkveehouders die bronwater gebruiken wordt daarom aangeraden om de waterkwaliteit regelmatig te laten testen.

Sprayfo adviseert om voor de kalveropfok altijd leidingwater te gebruiken. Water is een zeer belangrijk en uiterst goedkoop voedermiddel. Voor jonge kalveren is de investering in leidingwater per kalf vaak niet meer dan enkele eurocenten. Die kleine investering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en gezondheid, wat juist in deze eerste fase een belangrijk fundament legt voor latere prestaties.

Lees meer over LifeStart: goed starten kan maar één keer

 

Gezondheidsrisico's op uw bedrijf?

Neemt de juiste maatregelen om kalverziektes op uw bedrijf te voorkomen?
Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over ziekepreventie 

Preventie kalverziektes

Is de ventilatie in uw kalverstal adequaat? Kan de hygiëne nog beter? Is de weerstand van uw kalveren op orde? Bespreek uw aanpak van ziektepreventie met Wim Twisk of een Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies