Met gezonde kalveren loopt het vanzelf

Voeding, hygiëne en klimaat:
de pijlers voor een probleemloze opfok

Strikte hygiëne beste preventie voor Paratuberculose bij kalveren

Een goed hygiëneprogramma levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van Paratuberculose bij kalveren. Het kalf mag onder meer niet in aanraking komen met besmettingsbronnen zoals mest en melk. Dit geldt zowel bij de geboorte als in de eerste zes maanden daarna.

Para-TBC is een besmettelijke ziekte die gekenmerkt wordt door een ongeneeslijke darmontsteking. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP), die voor komt bij rundvee.

Melkproductie omlaag op besmette bedrijven

Veel rundveebedrijven zijn besmet met deze bacterie. Het gevolg is een wisselende gezondheid van de koeien, een lager geboortegewicht van kalveren, een verzwakte weerstand en een lagere melkgift. De economische gevolgen van een infectie zijn groot. Uit onderzoek blijkt dat bij klinisch zieke dieren de melkproductie 19,5% daalt. Bij een subklinische besmetting (wel besmet, niet zichtbaar) is de daling 6 tot 10%.

Preventie Para TBC: kalf weghalen bij de koe

De besmetting vindt al vroeg plaats, meestal direct na de geboorte. Het kalf wordt besmet via biest, melk, mest of speeksel. Jonge dieren, tot een leeftijd van circa 6 maanden, zijn erg gevoelig voor besmetting. Opname van 0,01 gram besmette mest (oftewel 10.000 MAP-bacteriën) is al voldoende om een kalf te infecteren. De ziekteverschijnselen komen pas later aan het licht; de incubatietijd ligt tussen de 2 en 6 jaar. Daarom kan een kalf het best direct na de geboorte worden weggehaald bij de koe.

Strikt hygiëneprogramma meest effectief 

In de afgelopen jaren zijn verschillende methoden voor de aanpak van para-TBC onderzocht. Zoals het scheiden van besmette en niet-besmette dieren, het inenten van alle dieren en een hygiëne-programma voor de eerste 6 maanden. Zoals de onderstaande tabel laat zien, is deze laatste methode verreweg het meest effectief.                    

Maatregelen tegen Para TBC bij kalveren

Een goed hygiëneprogramma kan dus veel ellende voorkomen. Belangrijk is dat het kalf niet in aanraking komt met besmettingsbronnen zoals mest en melk. Dit geldt zowel bij de geboorte als in de eerste zes maanden daarna.

Preventieve maatregelen:

  • Zorg voor een afgescheiden, schone afkalfplaats;
  • Zorg voor een goede hygiëne rond de geboorte. Reinig de achterkant van de koe, uier, handen en hulpmiddelen;
  • Breng het kalf direct na de geboorte over naar een schone ruimte;
  • Houdt kalveren jonger dan 6 maanden gescheiden van ouder jongvee, koeien en aangekochte kalveren;
  • Voer uitsluitend schone biestmelk van para-TBC vrije koeien;
  • Voer geen mengbiest of melk met een hoog celgetal aan kalveren;
  • Schakel na 2 dagen biestmelk over op Sprayfo topfokmelk;
  • Verstrek schoon ruwvoer en geen ruwvoer van land waarover mest of gier verspreid is.

 

Sprayfo opfokmelk onderdeel van de aanpak

Para-TBC wordt eenvoudig overgebracht via melk van besmette koeien. Daarom is Sprayfo opfokmelk een belangrijk onderdeel van het hygiëneprogramma. De MAP-bacterie wordt gedood door zonnestralen (UV-licht) of pasteurisatie. In Sprayfo worden alleen gepasteuriseerde melkproducten verwerkt. Sprayfo is dan ook vrij van MAP-bacteriën.

LifeStart kalveren melkveeHet is wetenschappelijk bewezen dat de start van een kalf bepalend is
voor de latere ontwikkeling. Een goede kalveropfok legt de basis voor 
een hoge melkproductie en een duurzame veestapel.

Lees hierover meer: Sprayfo LifeStart

 

Gezondheidsrisico's op uw bedrijf?

Neemt de juiste maatregelen om kalverziektes op uw bedrijf te voorkomen?
Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over ziekepreventie 

Preventie kalverziektes

Is de ventilatie in uw kalverstal adequaat? Kan de hygiëne nog beter? Is de weerstand van uw kalveren op orde? Bespreek uw aanpak van ziektepreventie met Wim Twisk of een Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Direct advies