Met gezonde kalveren loopt het vanzelf

Voeding, hygiëne en klimaat:
de pijlers voor een probleemloze opfok

Voorkom kalverdiarree

Kalverdiarree wordt veroorzaakt door een combinatie van omgevingsgerelateerde en infectueuze factoren. Naast bacteriën (zoals E. coli) en virussen (zoals rota- en coronavirussen) zijn parasieten een veelvoorkomende oorzaak van diarree bij kalveren. Cryptosporidia bijvoorbeeld staan wereldwijd op de derde plaats als het gaat om veroorzakers van diarree. Hoe voorkom je dat kalverdiarree tot sterfte leidt?

Weerstand versterken

Veruit de belangrijkste maatregel om kalversterfte en kalversterfte te voorkomen, is een vroege en adequate biestgift. Dit helpt het kalf weerbaar te maken tegen ziektes. Een kalf heeft direct na geboorte, binnen 1 uur, 4 liter biest van gecontroleerde kwaliteit nodig.

Biestmanagement

Hygiënemaatregelen

Wie kalverdiarree structureel wil verlagen moet vooral veel aandacht besteden aan preventieve maatregelen, zoals een consequent hygiënemanagement.

Over het algemeen is het besmettingsrisico in groepshokken groter dan bij individuele huisvesting in iglo's of kalverboxen. De fysieke scheiding van jonge kalveren geeft een sterke verlaging van de kans dat ziekteverwekkers overgaan van kalf tot kalf. Let bij groepshokken dan ook goed op de hoeveelheid ruimte per kalf en de hygiene op de plek waar ze liggen. Deze moet goed ingestrooid en droog zijn.

Neem de juiste hygiënemaatregelen om economische schade door prestatieverlies te voorkomen.
Dit verkleint de besmettingskans aanzienlijk. Het regelmatig reinigen en desinfecteren van de kalverstallen is daarbij een effectieve maatregel en essentiële voorwaarde.

Een adequate reiniging en desinfectie bestaat in principe uit zes stappen:

  1. grof reinigen
  2. inweken
  3. reinigen
  4. spoelen
  5. drogen
  6. ontsmetten
  • Gebruik bij het reinigen van de oppervlaktes standaard een schuimreiniger, zodat ook alle vuildeeltjes (zoals eiwitten en vetten) goed worden verwijderd.
  • Na het reinigen nog even met een scherp oog controleren, wanneer het oppervlak droog is. Vuilspetters kunnen eenvoudig over het hoofd worden gezien.
  • Parasieten, waaronder cryptosporidia en coccidia, zijn zeer goed bestand tegen ontsmettingsmiddelen. Standaard ontsmettingsmiddelen met een breed werkingsspectrum zijn niet effectief genoeg. De hoeveelheid ziektekiemen moeten worden verkleind.
  • Gebruik daarom een speciaal desinfectiemiddel op basis van chloorsresolen. Gebruik alleen ontsmettingsmiddelen die voldoen aan de DVG0-richtlijn, om er zeker van te kunnen zijn dat ook alle parasieten worden uitgeroeid. Zorg er hierbij voor dat u de juiste concentratie hanteert.

Hebben uw kalveren diarree?

Kalveren die aan de diarree zijn, verliezen altijd elektrolyten en water. Bovendien nemen ze minder melk op. Dat leidt uiteindelijk tot uitdroging, een verstoorde elektrolytenbalans, verzuring en een negatieve energiebalans.

Snel handelen is van levensbelang. Vroegtijdig toedienen van Farm-O-San Rediar vergroot de overlevingskansen van uw kalveren.

Bekijk 'Rediar: een razendsnelle oplossing'