Kalvermelk, de beste keuze

 

 

Uitgekiende melkvoeding voor een excellente start  

Benut het groeivermogen van elk kalf

Kalveren spenen: krachtvoeropname bepaalt het moment

Kalveren spenen kan op een leeftijd van 8 tot 9 weken. Bij een geboortegewicht van 40 kg is het gewicht van het kalf op die leeftijd ongeveer verdubbeld. De krachtvoeropname moet de laatste dagen voor het spenen op 1 tot 1,5 kilo per dag liggen, anders kan na het spenen een groeivertraging optreden van 3 weken. Haalt het kalf dat niet nog niet, stel het spenen dan uit.


Speendip bij kalveren moeilijk te compenseren

Een speendip, of groeivertraging, door onvoldoende pensontwikkeling is zeer ongewenst. Compensatie van de groeivertraging is namelijk maar zeer beperkt mogelijk. Bij compensatie is de kans op vervetting van onder meer het uierweefsel van het kalf behoorlijk groot, met alle negatieve gevolgen van dien.

Stimuleer een vlotte pensontwikkeling

De basis voor succesvol spenen zonder groeivertraging legt u al in de eerste weken. Aanbieden van water en kalverpellets vanaf de tweede week zorgt voor een vlotte pensontwikkeling bij het kalf. Dit is essentieel, want na het spenen is het kalf volledig aangewezen op voeders die voor vertering moeten worden afgebroken in de pens. Hoe beter de pensontwikkeling op gang komt, des te makkelijker verloopt het spenen en des te beter wordt het traject van ouder kalf tot melkkoe voltooid.

Geen hooi in eerste 4 weken

De pens ontwikkelt zich met name onder invloed van zetmeel uit krachtvoeder. Daarom is het onverstandig om al vóór de leeftijd van 4 weken hooi of ander ruwvoeder te geven. Pas wanneer het kalf dagelijks krachtvoer opneemt, kun je beginnen met goed hooi aanbieden. Dit is meestal op een leeftijd van rond de 4 weken.

Vermijd stress

Het spenen op zich veroorzaakt veel stress bij het kalf.
Deels voorkomt u dat door de laatste 7 dagen voor het spenen nog maar 1 keer per dag melk te geven. Hiermee zorgt u voor een geleidelijke ontwenning en stimuleert u de opname van vast voedsel.
Voer tijdens deze periode ook geen stressverhogende ingrepen uit.
Denk hierbij onder andere aan onthoornen, verhuizen of vaccineren.

Kies licht verteerbare kalvermelk

Licht verteerbare kalvermelk van Sprayfo staat garant voor goede groei. Het Sprayfo Life Start opfokconcept staat voor meer melk met een hogere concentratie in de eerste 4-5 levensweken. Dit zorgt voor een sterkere groei vanaf de start, waardoor de kalveren meer en sneller krachtvoer op kunnen nemen. Deze vroege krachtvoeropname zorgt voor een vlotte pensontwikkeling, weinig stress rondom spenen, een goede gezondheid en een juiste ontwikkeling van het kalf tot melkkoe.

Meer weten?

Neem direct contact op met de Sprayfo opfokspecialist in uw regio.

Contact met de opfokspecialist in mijn regio

Haal het optimum uit kalvermelk

Hoe kunt u zonder problemen intensief kalvermelk voeren? En wat bereikt u daarmee? Vraag Mark Kleine of de Sprayfo opfokspecialist in uw regio naar het beste voerschema voor uw bedrijf. 

Direct advies