Kalvermelk, de beste keuze

 

 

Uitgekiende melkvoeding voor een excellente start  

Benut het groeivermogen van elk kalf

Groeivermogen van kalveren in de eerste 6 weken is enorm

Kalveren kunnen in de eerste acht weken veel sterker groeien dan in de praktijk doorgaans het geval is.  Dit blijkt uit proeven van het onderzoeksinstituut LFA MV in het Duitse Dummerstorf in samenwerking met Sprayfo. De extra groei is een voorwaarde voor optimale benutting van het melkproductiepotentieel in het latere leven.

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Voeding heeft uiteraard een centrale rol in de groei van jonge kalveren.  De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar het effect van  intensief voeren in de eerste levensweken. Dat wil zeggen: veel liters en een hoge dosering kalvermelkpoeder per liter.
LFA MV in Dummerstorf onderzocht in 2012  het effect van het voeren van een hogere concentratie kalfvermelkpoeder (167 gram per liter) in een dagelijkse dosering van 8 liter op de groei, voeropname en gezondheid van het kalf. In dit onderzoek werd gewerkt met Sprayfo Excellent kalvermelk.    

 

Hogere krachtvoeropname vanaf  derde week kalveropfok

Tijdens de proeven nam elk kalf dagelijks 1200 tot 1300 gram kalvermelkpoeder op.  Daarbij viel op dat de dieren ondanks het intensief voeren van kalvermelk al vanaf de derde levensweek een grote hoeveelheid krachtvoer opnamen. In eerdere onderzoeken was een dagelijkse krachtvoeropname tot maximaal 100 gram droge stof per kalf gebruikelijk. In dit onderzoek werden aanzienlijk hogere hoeveelheden bereikt (tabel 1).

Tabel 1: Gemiddelde krachtvoeropname (gram droge stof/dier en dag) in week 3 - 6

Meer kalvermelk voeren zonder problemen

Het onderzoek laat zien dat het groeivermogen van kalveren in de eerste zes weken groter is dan vaak wordt aangenomen. Volgens Dr Peter Sanftleben, directeur en hoofd van het onderzoeksinstituut in Dummerstorf is dat voor een belangrijk deel te danken aan de samenstelling en de eigenschappen van Sprayfo. 

Sprayfo combineert plantaardige vetten en zuivelbestanddelen via een uniek productieproces tot gehomogeniseerde, miniscule vetbolletjes die zeer goed oplossen en uiterst goed verteren. Sanftleben: “Sprayfo kent een uitstekende voederconversie en heeft voor kalveren de juiste smaak. Ondanks de hoge concentratie en de hoge hoeveelheid die de kalveren kregen waren er geen gezondheidsproblemen in de vorm van diarree of oplopers.” 

Tabel 2: Groeivermogen van kalveren in verschillende drinkschema's

Sprayfo LifeStart resultaten groei in opfok

Effect kalveropfok op latere productie

Bekend is dat goede groei in de periode voor het spenen essentieel is voor de ontwikkeling van de vitale organen van het kalf. Extra groei in de eerste 8 weken heeft ook grote invloed op de ontwikkeling van het uierweefsel en daarmee op de latere melkproductie. Het beïnvloeden van de latere prestaties tijdens de eerste levensweken is bekend als ‘metabolisch programmeren’. Met het oog hierop legt Sprayfo de focus op de productie van uitzonderlijk goed verteerbare kalvermelk die het mogelijk maakt om intensief te voeren en daarmee de hoogst mogelijke groei te realiseren.

Lees meer over het LifeStart Programma

 

Benut het volledige groeivermogen van uw kalveren!

Het effect van groei van het kalf in de eerst 8 weken op de latere melkproductie is bewezen. Maar hoe benut u het groeivermogen van uw kalveren optimaal? Vraag het aan de Sprayfo opfokspecialist in uw regio. 

Ik wil meer weten over optimale groei