Betere jeugdgroei, meer melk, extra winst!

De start van het leven bepaalt de levensproductie

Kalvervoeding in de eerste weken essentieel voor de uierontwikkeling

De volledige ontwikkeling van de uier hangt sterk af van de voeding van het kalf in de eerst 8 weken. Resultaten uit onderzoek in de Verenigde Staten laten onder meer zien dat verhoogde toediening van kalvermelk een zeer sterk effect heeft op de groei van de uier en de ontwikkeling van de melkklieren in de eerste 54 levensdagen.

Een verhoogde voeding in de eerste maand activeert de zogeheten metabolische paden die essentieel zijn voor de latere prestaties van de melkkoe. Dit activeren noemen we ‘metabolisch programmeren’. Dit kan alleen in de eerste levensmaand van het kalf. Een latere ‘inhaalslag’ is niet mogelijk. Onvoldoende voeding in de eerst maand is dus een gemiste kans op het behalen van de maximale prestaties van de latere melkkoe.

Onderzoek kalveropfok in de eerste weken en vorming van de uier

Onderzoek van Brown toonde in 2005 al aan dat de hoeveelheid kalvermelk die een kalf in de eerste 8 weken krijgt een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het uier. Zowel het aantal ontwikkelde uiercellen (Parenchym DNA) als de celactiviteit (Parenchym RNA) is sterk afhankelijk van de verstrekking van voedingstoffen, zo bleek uit de proef van Brown.

Recentelijk zijn de resultaten gepubliceerd van een proef aan de Cornell Universiteit in Ithaca in de Verenigde Staten (F. Soberon en M.E. van Amburgh). Daarbij is eveneens het verband tussen voeropname in de eerste levensfase en de ontwikkeling van de uier onderzocht. Een controlegroep van 6 kalveren kreeg in de eerste 54 levensdagen 32,6 kilo kalvermelk (0,6 kilo per dag) . Een testgroep van gelijke omvang kreeg in dezelfde periode 69,5 kilo kalvermelk (1,3 kilo per dag).

Uierweefsel van het kalf reageert sterk op verhoging voeding

Het totale uiergewicht van de testgroep lag na 54 dagen 4,5 keer hoger dan dat van de controlegroep. Het gewicht van het Parenchym, het melkuitscheidend weefsel van het uier, was bij de testgroep 5,9 keer hoger dan bij de controlegroep (zie tabel).  Deze resultaten laten wederom zien dat de ontwikkeling van het uier zeer sterk te beïnvloeden is met de hoeveelheid voeding die het kalf in de eerste levensfase in de vorm van kalvermelk krijgt toegediend. Ook de nieren en de lever groeien harder naarmate de voeding toeneemt, maar de reactie van het uierweefsel op toename van voeding is verreweg het sterkst.


Genetisch potentieel van het kalf optimaal benutten

De hoeveelheid kalvermelk per dag die de kalveren in de testgroep kregen ligt ver boven de hoeveelheid die kalveren in de praktijk doorgaans krijgen. Dit betekent dat er voor de meeste melkveebedrijven mogelijkheden liggen om een veel betere uierontwikkeling te realiseren en daarmee het genetisch potentieel van hun dieren optimaal te benutten.

Het onderzoek is volledig in lijn met de visie Sprayfo dat de levensstart bepalend is voor de latere productiviteit en levensduur van de koe. Het Life Start concept van Sprayfo staat voor het voeren van veel liters met een hoge concentratie kalvermelkpoeder en met de focus op de eerste vijf weken. De specifieke eigenschappen van Sprayfo maken het mogelijk om probleemloos ‘dikker’ (1 kilo kalvermelkpoeder op 6 liter water) en meer te voeren.

Lees meer over het Sprayfo LifeStart programma