Van 25 procent terug naar een vervangingspercentage van 12 procent. Dat is het streven van melkveehouder Rik Vaartjes (40) uit Wichmond. De komst van fosfaatrechten noodzaken hem om het in de jongveeopfok nog een paar slagen scherper te doen.

Rik Vaartjes heeft samen met zijn vrouw Marieke een maatschap. Hij houdt zich met hulp van 0,5 FTE voornamelijk bezig met het melkveebedrijf. Marieke heeft bovenin de stal een skybox. Fit Farm staat er met grote letters. Dit is de naam van haar bedrijf dat mensen coacht en adviseert op gebied van voeding. ‘Ik zie wel wat parallellen met melkvee en jongveeopfok, waar voeding ook essentieel is voor een goede gezondheid’, lacht Vaartjes.

Hij bouwde in 2015 een nieuwe ligboxenstal met plaats voor 150 koeien. De oude melkveestal had hij gereserveerd voor het jongvee. Maar de komst van fosfaatrechten zette een streep door de rekening. Vaartjes kreeg de nieuwe stal niet vol en besloot – om de inkomsten na de kostbare nieuwbouw op peil te houden - de oude melkveestal te verhuren voor stalling en het jongvee te verdelen over twee bijgebouwen. In deze gebouwen krijgen de kalveren na de geboorte via de sonde 4 liter biest. Daarna worden ze gevoerd naar behoefte. Vanaf drie dagen krijgen de kalfjes poedermelk. Eerst in de eenlingboxen, later aan de melkbar. Dit gebeurt in twee groepshokken die rijkelijk zijn gevuld met stro.

Meer energie

De eerste weken na geboorte is een kalf voor zijn groei nog totaal afhankelijk van melk. De pens functioneert dan nog niet en het kalf haalt alle energie uit de vertering van melk. Die energie wordt gebruikt voor de groei en de verdere ontwikkeling van de organen. Wanneer er in deze periode spijsverteringsstoornissen optreden, loopt de ontwikkeling vertraging op. Dat wil Vaartjes voorkomen. Het was voor hem een belangrijke reden om van Sprayfo Excellent over te schakelen op Sprayfo Delta. Deze poedermelk geeft volgens diverse onderzoeken bij toonaangevende melkveebedrijven 10 procent meer energie en daarnaast een 20 procent lagere osmolaliteit. Het eerste zorgt voor een betere groei, het tweede voor een gezonder maagdarmstelsel en een betere mestconsistentie.

Groei en veerkracht

Ongeveer een jaar gebruikt Vaartjes nu Sprayfo Delta. Met harde cijfers kan hij het niet staven, maar zijn gevoel zegt dat het met de nieuwe poedermelk nog weer een slag beter gaat dan eerst. ‘Zo herstellen ze erg snel van diarree, als dat zich al voordoet. De kalveren groeien goed en zijn veerkrachtig, dat is voor mij reden om hier mee door te gaan. Als het gevoel is, moet je niet veranderen. Goede voeding in de eerste levensfase is cruciaal. Diverse studies laten ook wel zien dat kalveren de achterstand in groei en orgaanontwikkeling nooit meer inhalen als ze tijdens de periode vóór het spenen een minder soort voeding krijgen toegediend. Op jongveeopfok ga ik dan ook zeker niet bezuinigen.’

De melk wordt aangevuld met onbeperkt brok en gehakseld stro. Na het spenen is het kalf voor zijn groei en ontwikkeling namelijk vooral afhankelijk van de pens. Die moet in de periode voorafgaand aan het spenen goed ontwikkeld worden. Daarvoor is het van belang dat het kalf onbeperkt kalverbrok met voldoende eiwit en een hoog aandeel zetmeel kan vreten. Om ook voldoende structuur te krijgen vorm gehakseld stro daarop een mooie aanvulling.

Met deze aanpak hoopt Vaartjes de levensduur van zijn koeien te verlengen. ‘De productie op ons bedrijf kan nog efficiënter en duurzamer. De manier waarop we de kalveren opfokken, moet daar de basis voor leggen. Uiteindelijk moet zich dat terugvertalen in een lager vervangingspercentage.’


Benieuwd naar de ervaringen van andere melkveehouders?

Klik hier voor meer verhalen

Energised Calf Milk

Lees meer over dé nieuwe energierijke kalvermelk; Sprayfo Delta

Meer informatie

Opfokvragen?

Wij zijn u graag persoonlijk van dienst met kundig advies en praktische tips.

Contact