• Melk meer met
    minder dieren

Het belang van een goede opfokbalans

Het quotumvrije tijdperk brengt kansen en uitdagingen. Hoe kun je ruimte scheppen voor uitbreiding van het aantal melkkoeien en verhoging van de melkproductie?

Eén van de opties: verlagen van het aandeel jongvee op het bedrijf. Minder jongvee betekent meer ruimte voor melkkoeien en dus voor verhoging van de melkproductie. Dit kan door alleen kalveren aan te houden die kunnen uitgroeien tot een gezonde, sterke koe met een hoge melkproductie. En die kalveren vervolgens heel goed op te fokken!

 

De Sprayfo Opfokbalans

Welke verhouding melkvee / jongvee is optimaal voor u?
Deze tool brengt eenvoudig uw ontwikkelingsruimte in beeld. U ontvangt een persoonlijk rapport.

 

Potentieel kalveren benutten

Maatschap Benning in Dwingeloo melkt 350 koeien.
Uitbreiding van het melkveebedrijf is niet of nauwelijks mogelijk, vanwege de locatie in een natuurgebied.

Met het Sprayfo LifeStart programma realiseert Benning een efficiënte, doelgerichte kalveropfok. Daarmee hoeft het bedrijf minder kalveren op te fokken, maar komt wel elk kalf dát wordt opgefokt maximaal tot z'n recht.

BEKIJK DE VIDEO


Lees ook de visie van Sprayfo: 'Met minder jongvee naar meer melkproductie'

  

Energised Calf Milk

Lees meer over dé nieuwe energierijke kalvermelk; Sprayfo Delta

Meer informatie

Opfokvragen?

Wij zijn u graag persoonlijk van dienst met kundig advies en praktische tips.

Contact