Met minder jongvee naar meer melkproductie

Sprayfo Opfokbalans jongvee melkquotumWat betekent het quotumvrije tijdperk voor u? Wilt u en kunt u omhoog met de melkproductie? Of loopt u meteen tegen nieuwe grenzen aan van de fosfaat- en ammoniakwetgeving? Minder, maar beter jongvee op het bedrijf is de sleutel naar meer ruimte voor melkproductie.
Hoe ziet uw opfokbalans er uit?

Ongehinderd melken is niet voor iedereen weggelegd. De vernieuwde mestwetgeving zet de groei van veel melkveebedrijven behoorlijk vast. Uitbreiden kan, maar alleen als dat geen extra druk op de mestmarkt veroorzaakt. Hiernaast moeten melkveebedrijven met een fosfaatoverschot elk jaar aantonen dat het overschot verantwoord is afgezet naar bedrijven met voldoende grond of naar mestverwerking.
Kan men dat niet, dan volgt een boete van € 11 per kg fosfaat.

Groeien wordt voor bedrijven die met fosfaatproductie aan hun limiet zitten dus lastig. Initiatieven voor de bouw van fabrieksmatige mestverwerkers (en/of export) komen nog maar mondjesmaat op gang. Ruimte scheppen door aankoop van grond is ook nauwelijks een optie. Met de huidige grondprijzen is aankoop van grond zelden rendabel.

Minder jongvee schept ruimte voor meer melkproductie

Hoe kun je zonder grondaankoop of mestverwerking toch ruimte scheppen voor uitbreiding van het aantal melkkoeien en verhoging van de melkproductie? Eén van de opties die vrijwel elk melkveebedrijf nog heeft is het verlagen van het aandeel jongvee op het bedrijf. Minder jongvee betekent meer ruimte voor melkkoeien en dus voor verhoging van de melkproductie. Dit kan door alleen de kalveren aan te houden die uit kunnen groeien tot een gezonde, sterke koe met een hoge productie. En die kalveren vervolgens heel goed op te fokken!

3 doelen: eerder afkalven, lagere vervanging, hogere levensproductie

Meer melkproductieruimte en meer melken dus met minder jongvee op het bedrijf.
Is het echt zo eenvoudig? Als u werkt aan de juiste doelen misschien wel eenvoudiger dan het lijkt.
In de visie van Sprayfo zijn dat de volgende drie doelen:

  1. De afkalfleeftijd van vaarzen verlagen naar 22 à 23 maanden.
  2. Verlagen van het vervangingspercentage naar minder dan 25%.
    Stel: u heeft een bedrijf met 100 melkkoeien, een productieniveau van 8000 liter per jaar en een ureumgehalte van 20 in melk. Bij daling van het vervangingspercentage met 1% ontstaat er extra ruimte voor 0,9 melkkoeien. En dat levert bij een melkprijs van € 0,35 per liter een extra cashflow op van € 2.520 (= 0,9 x 8000 x € 0,35).
  3. Verhogen van de gemiddelde levensproductie per koe naar meer dan 40.000 liter, onder andere door het verhogen van het aantal lactaties per dier. Dit draagt ook sterk bij aan de duurzaamheid van het melkveebedrijf.

Groeipotentieel van kalveren volledig benutten

De volgende vraag is hoe u deze 3 doelen realiseert. De meeste melkveehouders kunnen (veel) winst boeken met meer focus op de eerste levensfase van kalveren: vanaf de geboorte tot aan het spenen.
In die eerste weken wordt immers de basis gelegd voor de prestaties van de latere melkkoe.

Essentieel is het benutten van het volledige groeipotentieel van het kalf vanaf de geboorte. Groei is niet zomaar 'meer gewicht'. Groei is de sleutel voor volledige ontwikkeling van onder meer de melkproductiecellen van het jonge dier. Wie die kans laat liggen in de periode voor het spenen, kan dat daarna niet meer goedmaken. Het volledige melkproductiepotentieel van de latere melkkoe zal dan niet worden benut. Niet voor niets stelt Sprayfo dat focus op groei voor het spenen al in de eerste lactatie 1000 liter meer melk kan opleveren .

Maar er gebeurt méér. Een goed ontwikkeld kalf zal na het spenen beter doorgroeien, eerder in de pubertijd komen en al op 12 – 13 maanden het juiste gewicht bereiken voor eerste inseminatie.
Zo werkt u als melkveehouder gericht aan het verlagen van het vervangingspercentage en het verhogen van de levensproductie.

Groeivermogen realiseren met Sprayfo LifeStart

Sprayfo biedt de voeding en voerschema's om optimale benutting van het groeipotentieel van jonge kalveren mogelijk te maken. Sprayfo kalvermelk lost zeer goed op, wordt gemakkelijk opgenomen en kan daardoor ook in een hogere concentratie worden gevoerd. Dit laatste is essentieel voor maximale groei, een hoge weerstand en minder ziekte en sterfte. Onze opfokspecialisten geven u graag specifiek opfokadvies voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u snel en eenvoudig de winst van intensiever voeren tijdens de kalveropfok berekenen met de Sprayfo Profit Calculator .

Sprayfo LifeStart kalveropfok

Het Sprayfo LifeStart programma, met excellente kalvermelk en ondersteuning bij de opfok, draagt bij aan een snellere eerste afkalving, verlaging van het vervangingspercentage en een hogere levensproductie. Met sterke kalveren die doorgroeien tot sterke melkkoeien creëert u de ruimte voor extra melkproductie. Niet voor niets is de slogan van Sprayfo: 'For future productivity'.

Bekijk ook de video met melkveehouder Martin Benning: "Potentieel van kalveren optimaal benutten"

 

NIEUW: Sprayfo Opfokbalans

De 'Sprayfo Opfokbalans' is een tool die eenvoudig uw melkproductieruimte in beeld brengt.

Doe de opfokbalans

Opfokvragen?

Wij zijn u graag persoonlijk van dienst met kundig advies en praktische tips.

Contact