Potentieel kalveren optimaal benutten

Melkveehouder Martin Benning vertelt over zijn vernieuwde aanpak van de jongveeopfok. 

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Lees ook de visie van Sprayfo: 'Met minder jongvee naar meer melkproductie'