Potentieel kalveren optimaal benutten

Melkveehouder Martin Benning vertelt over zijn vernieuwde aanpak van de jongveeopfok. 

Lees ook de visie van Sprayfo: 'Met minder jongvee naar meer melkproductie'