Hoe maakt Spraymes rosso het verschil?

Iedere rosékalverhouder weet dat groei in de eerste 10 weken bepalend is voor groei in het verdere verloop van de mestperiode. Sinds rosékalveren jonger dan 8 maanden als kalfsvlees vermarkt mogen worden, is snelle jeugdgroei – verkrijgen van voldoende gewicht binnen 8 maanden – noodzakelijk. Hoe pak je dit als rosékalverhouder aan in de dagelijkse praktijk?

Praktijkonderzoek toont snelle groei aan

Spraymes is specialist in kalveropfok en produceert al sinds 1958 hoogwaardige kalvermelkproducten. Op ons proefbedrijf en via praktijkproeven doen wij onderzoek naar de werking van Spraymes kalvermelk bij vleeskalveren.

De meest recente praktijkproef met Spraymes rosso is uitgevoerd met 156 kalveren, waarbij de groeisnelheid en de gezondheid – aantal ziektebehandelingen gedurende 10 weken – is bijgehouden.

De laatste meting was 2 weken na spenen, zodat de overgang van melk naar vast voer is meegenomen in de uitwerking van de gegevens.

De resultaten:

  • 7% hogere groei
  • 3% lager voerverbruik
  • 43% minder ziektebehandelingen.

Het lagere voerverbruik betreft alleen de kalvermelk. Uiteraard hebben de kalveren naar behoefte ruw- en krachtvoer kunnen opnemen. Kalveren groeien in 10 weken ongeveer 4 kg extra, wat absoluut met het oog waarneembaar is.

Benutting jeugdgroei

Uit bovenstaande blijkt dat benutting van jeugdgroei zeer goed te realiseren is. Optimale jeugdgroei draagt bij aan een sterke en gezonde ontwikkeling van kalveren. Rosékalveren hebben veel profijt van een startperiode met goede groei en zonder gezondheidsproblemen. Kalveren met optimale groei in de eerste 3 maanden kunnen voor 8 maanden met juiste gewicht, bevlezing en vetbedekking afgeleverd worden.

Hoge concentratie kalvermelk

De eerste 4 - 5 weken wordt de groei van het kalf bepaald door de kwaliteit en de hoeveelheid melk.

Gebleken is dat starten met een hogere concentratie, minstens 125 gram poeder per liter aangemaakte melk, van een topmelk als Spraymes rosso of Spraymes blauw een positief effect heeft op groei en gezondheid. Spraymes rosso bevat een hoog gehalte magere melkpoeder.

Na 5 weken kan om economische redenen omgeschakeld worden naar Spraymes blauw of Spraymes groen. Is maximale groei het doel, gebruik dan Spraymes rosso voor de gehele opfokperiode.

Wilt u meer weten over Spraymes kalveropfok?

Neem dan contact op met een onze opfokspecialisten

Hans Wansink
M
+31 (0)6 51 577 058
E
Mail Hans Wansink