Tijdelijke actie: Pak diarree aan met Sprayfo Osmofit!

Maak kennis met Sprayfo OsmoFit: de nieuwe, uitgebalanceerde elektrolytoplossing die de vochtbalans van uw kalveren binnen 1 dag aantoonbaar verbetert. Vraag nu een proefverpakking aan en krijg 4 sachets gratis thuisgestuurd. Bij aankoop van Sprayfo OsmoFit ontvangt u bovendien 30% introductiekorting.

Uitdroging door kalverdiarree is een ernstig probleem

Uitdroging als gevolg van kalverdiarree is de oorzaak van 55% van alle kalversterfte in de eerste levensfase.

Afhankelijk van de vraag of de diarree veroorzaakt wordt door pathogene of niet-pathogene oorzaken, is het nodig om het (voedings)management te veranderen, het immuunsysteem tijd te kopen om de infectie te overwinnen of, als het echt nodig is, veterinaire behandeling te geven.

Uitdroging en de daaruit voortvloeiende metabole acidose is wat het kalf uiteindelijk doet bezwijken aan een ziektetoestand die we kalverdiarree noemen. Proeven uitgevoerd bij Trouw Nutrition Calf and Beef Research Center toonden aan dat Sprayfo OsmoFit in staat is de bloed-pH van kalveren binnen het normale bereik te houden en/of te herstellen, terwijl zuiver water en hypertone oplossingen dat niet of minder kunnen.

IN GEVAL VAN DIARREE

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit wordt gebruikt bij risico op, gedurende perioden van of tijdens herstel van diarree. De samenstelling van OsmoFit richt zich op:

  • Voornamelijk natriumzouten en in mindere mate kaliumzouten om het verlies van deze elektrolytische mineralen te compenseren, wateropname mogelijk te maken en metabole acidose tegen te gaan.
  • Goed verteerbare componenten die energie leveren en geen invloed hebben op extra uitstroom van water. Oplossingen met een hogere osmolaliteitswaarde dan bloed (isotoon) trekken water uit het lichaam: zogenaamde hypertone oplossingen. Om die reden is de gepatenteerde formule van OsmoFit ontworpen als een hypotone oplossing met een lage osmolaliteitswaarde.
  • Buffermiddelen die metabole acidose tegengaan en verder optreden ervan voorkomen.

Download productinformatie


HET RESULTAAT

Sprayfo OsmoFit vermindert fecaal vochtverlies vanaf de eerste dag van de behandeling.

Uit enquêtes onder rund- en kalverhouders blijkt dat kalveren en runderen die na transport water krijgen inderdaad drinken, en meer drinken als het geleverde water versterkt is met de benodigde nutriënten.

Veldproeven uitgevoerd met dieren die water met of zonder HydraFit dronken, toonden een verhoogde wateropname en herkauwactiviteit. Beide zijn indicatoren voor hoger welzijn en ondersteunen een verhoogde voeropname.

Waarom hebben kalveren baat bij Sprayfo OsmoFit?

Ongeacht de oorzaak van de diarree (bv. voeding of geïnduceerd door pathogenen), is het noodzakelijk om vlug te handelen om complicaties te voorkomen. Sprayfo OsmoFit is een aanvullend dieetvoeder voor kalveren, ontwikkeld om de water- en elektrolytenbalans te stabiliseren ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering bij diarree.

Download de whitepaper

German Alcañiz deelt zijn ervaring met Sprayfo OsmoFit:

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Tijdelijke actie: Pak diarree aan met Sprayfo Osmofit!

Maak kennis met Sprayfo OsmoFit: de nieuwe, uitgebalanceerde elektrolytoplossing die de vochtbalans van uw kalveren binnen 1 dag aantoonbaar verbetert. Vraag nu een proefverpakking aan en krijg 4 sachets gratis thuisgestuurd. Bij aankoop van Sprayfo OsmoFit ontvangt u bovendien 30% introductiekorting.