O nas

Trouw Nutrition jest producentem preparatów mlekozastępczych Sprayfo. Od 1958 roku (pod nazwą Sloten) odgrywamy wiodącą rolę w tworzeniu i dostarczaniu najwyższej jakości, innowacyjnych pasz dla młodych zwierząt. Kreujemy skuteczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania chowem umożliwiając hodowcom bydła osiągnięcie rentowności i stabilności swojej fermy.

Trouw Nutrition jest producentem preparatów mlekozastępczych Sprayfo. Od 1958 roku (pod nazwą Sloten) odgrywamy wiodącą rolę w tworzeniu i dostarczaniu najwyższej jakości, innowacyjnych pasz dla młodych zwierząt. Kreujemy skuteczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania chowem umożliwiając hodowcom bydła osiągnięcie rentowności i stabilności swojej fermy.

Na całym świecie, Klienci w ponad 50 krajach mogą mieć zaufanie do marki Sprayfo. Współpraca i udział w tworzeniu produktów są niezwykle istotne w naszym podejściu do biznesu. Pracujemy z badaczami, weterynarzami, producentami pasz, dystrybutorami i, oczywiście, klientami – hodowcami bydła.

Trouw Nutrition należy do grupy Nutreco. Innowacja to podstawa naszej organizacji. W centach Nutreco Application & Solution oraz naszych ośrodkach badawczo-rozwojowych Trouw Nutrition R&D na całym świecie, 250 ekspertów stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi wzrost efektywności i maksymalizację zysków. Te elementy stanowią podstawę działań Trouw Nutrition w zakresie produkcji innowacyjnych pasz, premiksów oraz modeli żywieniowych i usług

W badaniami nad chowem cieląt, kluczową rolę odgrywa Centrum Badania Cieląt Trouw Nutrition przeprowadzając badania na 500 cielętach krów mlecznych oraz cielętach przeznaczonych do produkcji czerwonego mięsa. Preparaty mlekozastępcze są najbardziej istotne w tych badaniach. Prowadzimy także badania nad zagadnieniami takimi jak dodatki paszowe, efektywność żywienia oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Centrum Badania Cieląt Trouw Nutrition bierze udział w projektach instytutów badawczych w Wielkiej Brytanii i Meksyku.

Ponadto, współdziałamy z innymi europejskimi instytutami o dużym prestizu, takimi jak Gut Demmerstorf w Niemczech, Dairy Campus oraz Scothorst Feed Research w Holandii, w celu stusiowania wyników chowu cieląt oraz późniejszej produkcji mlecznej.

 

 

 

E-ordering