• Zdrowe cielęta rosną prawidłowo

    Żywienie, higiena i klimat:
    podstawa dla bezproblemowego chowu.

Wystarczająca ilość żelaza jest niezbędna dla cieląt

Dostępność żelaza z SprayfoCalves ma ogromne znaczenie, ponieważ jest niezbędne w przebiegu różnych procesów fizjologicznych, szczególnie produkcji hemoglobiny (we krwi) i myoglobiny (w mięśniach). Substancje te wiążą tlen i transportują go w organizmie. Poza tym żelazo jest ważne dla osiągania wyższej odporności cieląt, optymalnego ich wzrostu i konwersji składników pokarmowych oraz generalnej kondycji zwierząt.

Młode cielęta z natury wykazują niskie poziomy żelaza i dla zachowania właściwego stanu zdrowia należy je suplementować żelazem. Dla dobrego startu w życie (Life Start), należy zapewnić cielętom właściwą dawkę żelaza.

Poziomy żelaza u cieląt znacznie się różnią

Ilość żelaza w organizmie cieląt jest częściowo determinowana przez sezon, rasę, pochodzenie, stopień wzrostu i poziomy pasz (objętościowych) i wody. Ale także poprzez dostawę z zardzewiałych narzędzi lub niepotrzebnego zanieczyszczenia z paszy (objętościowej). Na podstawie tych parametrów, cielęta wymagają dodatku żelaza w suplementach lub/i iniekcji.

Niedobory często występują już przy narodzinach

Wiele cieląt wykazuje niedobory żelaza już przy narodzinach, w wyniku czego wykazują anemię. Niewystarczająca dostawa żelaza zaburza produkcję krwi, prawdopodobnie powodując anemię u bardzo młodych cieląt. Zakładając, że żelazo odgrywa rolę również w produkcji przeciwciał, wpływa także na osiąganie odporności u cieląt.

 

Badania dotyczące dodatkowej dostawy żelaza

Hofgut Neumühle w Niemczech sprawdzał, czy dodatkowa dostawa żelaza może poprawić poziom żelaza w organizmie w pierwszych dniach życia zwierząt. Sprawdzano wartości pierwiastka we krwi u 50 młodych cieląt i podawano im preparaty żelazowe.

W 4 i 14 dniu życia pobierano krew w celu zbadania poziomu hemoglobiny (białka wiążące żelazo w krwinkach czerwonych), wartości hematokrytu (składnik komórkowy krwi) i poziomu żelaza. Wszystkim cielętom podawano mleko siarowe w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu połowa otrzymywała mleko krowie pełnotłuste, a druga preparat mlekozastępczy.

Niedobór żelaza największy w krowim mleku

Wyniki: 4 dnia, 33% cieląt wykazywało duży niedobór żelaza i 25% niewielki niedobór żelaza. W 14 dniu życia cielęta, które otrzymywały preparat mlekozastępczy otrzymywały więcej żelaza, niż cielęta na krowim mleku. W grupie z preparatem mlekozastępczym, 42% wykazywało dobry poziom żelaza. W grupie na krowim mleku, tylko 25% cieląt wykazywało wystarczającą ilość żelaza we krwi, więc aż 75% wykazywało niedobór!

Badanie kontrolne z podawaniem preparatów żelazowych

Na podstawie niewystarczającego poziomu żelaza, nawet 14 dnia, ustalono schemat badania kontrolnego. Dotyczyło podawania cielętom preparatu żelazowego przez pierwsze dwa dni po narodzeniu. W tym celu cielęta podzielono na dwie grupy. Jednej grupie podawano iniekcję z żelaza (1000 mg dekstranu żelaza). Inne cielęta otrzymywały tę samą ilość żelaza w paście mieszanej z mlekiem siarowym. 4 i 14 dnia życia ponownie badano poziom hemoglobiny i żelaza. Poza tym pobierano próbki krwi od 13 cieląt, którym nie podawano żelaza.

Wnioski

Najlepiej podawać żelazo w preparacie żywieniowym. Podawanie żelaza w iniekcji i w mleku powoduje znaczną poprawę poziomu hemoglobiny w mleku. Największy wzrost ustalono u cieląt, które otrzymywały żelazo w mleku siarowym (patrz: wykres).

Wpływ żelaza w iniekcji i w siarze

Wpływ suplementowania żelaza na poziom żelaza we krwi był imponujący:

  • 77% cieląt już wykazywało właściwe poziomy żelaza po czterech dniach.
  • Było to 63% po iniekcji żelaza, natomiast ponad 75% nieleczonych cieląt wciąż wykazywało niedobór żelaza! Pomimo suplementacji żelaza, 15% (żelazo z siarą) i 13% (żelazo w iniekcji) wciąż wykazywało duży niedobór żelaza po czterech dniach. Po 14 dniach obraz był zupełnie inny. Wśród cieląt otrzymujących żelazo z siarą 92 % wykazywało optymalny poziom żelaza we krwi. Wśród cieląt otrzymujących iniekcję z żelaza, odsetek wynosił 82%.
  • Nic się nie zmieniło w grupie nieleczonych cieląt, gdzie 77% wciąż wykazywało niedobór żelaza!

Kontrola żelaza podawanego z siarą i w iniekcji 

 

Kontrola

Żelazo z siarą

Iniekcja żelaza

Moment pomiaru

Dzień 4

Dzień 14

Dzień 4

Dzień 14

Dzień 4

Dzień 14

Ilość cieląt

13

13

13

13

24

22

Wysoki niedobór żelaza

46%

31%

15%

8%

13%

0%

Niski niedobór żelaza

31%

46%

8%

0%

25%

18%

Właściwy poziom żelaza

23%

23%

77%

92%

62%

82%

Zalecenia hodowlane odnośnie podaży żelaza

Poziom 0.5 mg/l żelaza w krowim mleku jest zbyt niski. Cielęta potrzebują około 100 mg dziennie, więc krowie mleko jest niewystarczające i musi być suplementowane preparatem żelazowym. Podawanie żelaza cielętom po narodzeniu jest możliwe dzięki preparatom żywieniowym (np. Sprayfo Vimix). Działają równie dobrze, co iniekcja żelaza. Należy zwrócić uwagę na poziom żelaza w proszkowym preparacie mlekozastępczym na 80-100 mg. Koncentrat jest także bogaty w żelazo -pobór 0,5 kg koncentratu na dzień zapewnia odpowiedni poziom żelaza. Jednak jest tylko po osiągnięciu czwartego tygodnia życia. Nawet przy użyciu preparatu mlekozastępczego w proszku, zalecamy dodatek preparatu żelazowego do siary. Sprayfo VIMIX jest doskonale w tym celu, w dawce 5 gramów na dzień przez 3-4 dni.

 

 

Ryzyko chorób na twojej fermie?

Czy chcesz podjąć właściwe kroki w celu zapobiegania chorobom na twojej fermie? Zapytaj specjalistę Sprayfo w twoim regionie o porady. 

Chcę wiedzieć więcej o zapobieganiu chorób  

Zapobieganie chorobom u cieląt

Czy wentylacja w kojcach jest wystarczająca? Czy można poprawić higienę? Jak wysoka jest odporność twoich cieląt? Omów swoje działania dotyczące zapobiegania chorobom ze specjalistą Sprayfo w twoim regionie.

Bezpośrednia porada