Uchwycić naturę rozwoju
wpływającą na całe życie

Czym jest LifeStart?

LifeStart nie jest ani firmą, ani produktem. To innowacyjna koncepcja żywienia cieląt oparta na wiedzy naukowej, wynikach doświadczeń i praktyce fermowej, stworzona aby zoptymalizować wyniki produkcyjne krów mlecznych.

LifeStart umożliwia osiągnięcie wyższych wyników produkcyjnych poprzez zorientowanie działań na żywienie cieląt w ciągu dwóch pierwszych miesięcy życia. Stosując zalecenia żywieniowe programu LifeStart hodowcy mogą zwiększyć życiową wydajność krów, jednocześnie efektywnie zmniejszać współczynnik zachorowalności i śmiertelności, tym samym redukując związane z tym koszty.

Life Start łączy światowej klasy wiedzę o zdrowiu i żywieniu zwierząt z doświadczeniem w zarządzaniu fermami oferując zrównoważone metody poprawy wydajności.

Tylko raz możesz dobrze wystartować!

Naturalne mechanizmy regulujące efektywny rozwój cieląt działają tylko w pierwszych tygodniach życia. Poprzez zastosowanie odpowiedniego planu żywieniowego w tym krytycznym okresie można wpłynąć na aktywację procesu wzrostu cieląt. Kluczowa zasada naukowa będąca podstawą LifeStart i
obserwowanym wzrostem wydajności zwierząt znana jest jako programowanie metaboliczne. Podstawą przyszłej wydajności krowy jest także rozwój tkanki gruczołu mlekowego. Przyrosty w ciągu pierwszych ośmiu tygodni życia są kluczowym czynnikiem rozwoju tkanki parenchymatycznej, która tworzy ten gruczoł.

Wzrost, który daje rezultaty!

Profesjonaliści o LifeStart

Naukowcy i praktycy znajdują punkty wspólne w programie LifeStart. Trzech profesjonalistów opowiada o swoich doświadczeniach. Naukowiec – Leonel Leal wyjaśnia, że badania skupiają się na mechanizmach LifeStart. Weterynarz - Aagje Kramer mówi o wynikach zdrowotnych oraz wzroście, a Hodowca krów mlecznych Martin Benning pokazuje jak LifeStart wpływa na wydajność chowu cieląt na jego farmie.

Leonel Leal

 Naukowiec

> obejrzyj film

Aagje Kramer

Weterynarz

> obejrzyj film

Martin Benning

Hodowca krów mlecznych

> obejrzyj film

Program Sprayfo LifeStart

Dobry start wymaga odpowiedniego podejścia. W ciągu pierwszych 5 dni życia cielęcia, istnieje 5 ważnych kroków, które należy podjąć, a które mają zasadnicze znaczenie dla optymalnej opieki okołoporodowej, zarządzania siarą, zdrowia i żywienia.

Produkty

Dobre wyniki z LifeStart można osiągnąć stosując się dokładnie do schematów żywieniowych opartych na produktach Sprayfo dedykowanych temu programowi. Te preparaty mlekozastępcze są doskonale dostosowane do potrzeb żywieniowych cieląt oraz pomagają osiągnąć cele chowu LifeStart.

Schematy żywieniowe LifeStart wyróżniają się wyższą koncentracją preparatu mlekozastęczego na litr wody – pozwala to osiągnąć wyższe średnie przyrosty dzienne.

Zobacz schematy żywienia LifeStart:

Wyniki

W centrach badawczych Nutreco oraz współpracujących z nami Instytutach Naukowych nieustannie prowadzimy badania efektów stosowania programu żywieniowego LifeStart. Łączymy je z doświadczeniami terenowymi prowadzonymi w warunkach fermowych. Wyniki są jednoznaczne:

Rozwój

                                               

  • Do 300 g większy wzrost w okresie przedodsadzeniowym 1
  • Do 100% szybszy rozwój tkanki wymienia 2
  • Lepsze pobranie paszy I szybszy wzrost po odsadzeniu
  • Wcześniejsza gotowość do pokrycia i startu w laktację
Zdrowie
  • Do 40% niższy współczynnik śmiertelności dzięki poprawie statusu zdrowotnego 3
Wydajność mleczna
  • Do 1000 l mleka więcej w czasie pierwszej laktacji 4
Długowieczność krów
  • Najnowsze doświadczenia LifeStart pokazują, że cielęta żywione zgodnie z zasadami tego programu, w dorosłym życiu wykazują tendencję do wystąpienia większej liczby laktacji o co najmniej 1/3.

1LFA Mecklenburg Vorpommern Dummerstorf 2012. 2Brown et al 2005. 3Faber et al 2005. 4Moallem 2006 / Drackley 2007

Przeczytaj więcej o wynikach na farmie Dummerstorf

 

Pierwsze 5 kroków

W pierwszych 5 dniach istnieje 5 kluczowych kroków, które należy podjąć, aby dać
cielęciu dobry start w życie.

Sprawdź 5 kroków

Chcesz wiedzieć więcej?

Na platformie LifeStart znajdziesz więcej informacji I wyników badań.

Odwiedź LifeStart